Japanese

Developmental Biomedical Science

Members

Staff

 • Associate Professor:Noriaki Sasai
 • Assistant Professor:Takuma Shinozuka

Students

 • D2:Nur Imaniati Sumantri
 • M2:Arisa Kishi
 • M2:Rina Koezuka
 • M2:Naoya Shikada
 • M2:Hiiro Mushiaki
 • M1:Naho Ishiguro
 • M1:Iori Takeda
 • M1:Yuka Noji
 • M1:Yumi Matsumoto
 • M1:Seiichi Tamaru