HOME | PEOPLE_EN | People

People


2020.12.18

 PI

Keiji Nakajima (Professor)

 
Research career

1995.4
Assistant Professor, Graduate School of Biological Sciences, NAIST, Japan
1997.1
Ph.D, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan
1999.5
Postdoc at New York University, Phil Benfey lab. (currently in Duke Univ.)
2001.5
Assistant Professor, Graduate School of Biological Sciences, NAIST, Japan
2003.10
Associate Professor, Graduate School of Biological Sciences, NAIST, Japan
2014.4
Professor, Graduate School of Biological Sciences, NAIST, Japan
2018.4
Professor, Graduate School of Science and Technology, NAIST, JapanFaculty members

Shunsuke Miyashima (Assistant Professor)

 
Tatsuaki Goh (Assistant Professor)


 
 
Post-doc

Takaaki Yonekura
Yen-Ting Lu
Keita Tanaka
 

PhD student

Katsutoshi Imizu (D3)
Yihui Cui (D3)

 
Master student

Masato Iwai (M2)
Shohei Oshiro (M2)
Makoto Yamamoto (M2)
Daijiro Matsuda (M1)

 
Lab manager

Megumi Yamamoto

 
Technician

Masako Kanda
Nauko Inui
Michiko Ishii
 

Members in the past

Kaori Furuta
Tetsuya Hisanaga
Kayo Hashimoto
Masako Kamiya
Masumi Muraoka
Asuka Furukawa
Takafumi Watabe
Ryunosuke Andoh
Saki Kozono
Gaku Fukui
Koji Okada
Koki Ueno
Toshikatsu Uchimura
Katsutoshi Sato
Ami Ozutsumi
Tatsuki Sugesawa
Shouta Fujimoto
Takaaki Matsuda
Risako Yamauchi
Naruyasu Endo
Seiya Iida
Kaoru Sakamoto
Yoshiya Moto
Mari Morimoto
Hodaka Itokazu
Junpei Tazoe
Takuya Yoshida
James Walker
Takahiro Oori
Koudai Ozaki
Yuki Soma
Emi Murata